Karlsborgs Camping

Vattentemperatur: 18.3 C°

Senaste avläsning: 2020-06-02 03:08:09