Karlsborgs Camping

Vattentemperatur: 16.1 C°

Senaste avläsning: 2020-07-07 02:34:45